Brugsanvisning Protan Muscle Juice

ANVISNINGER

Sprøjt direkte over hele kroppen. Massér ind i huden. Pas på med at få noget på poseringstrussen og/eller bikini. Påfør igen for ekstra glans.

FORSIGTIGHED

Kun til udvortes brug. Undgå kontakt med øjnene. Ved kontakt med øjnene, skyl straks med vand. Stop brugen, hvis der opstår hudirritation. Opbevares utilgængeligt for børn.